TEAMONTWIKKELING

Onze ervaring als adviseur, coach en manager in verschillende organisaties zetten we als Systemisch Gezien ook graag bij uw organisatie in.
U kunt hierbij denken aan:

 • Teamcoaching
  Bouwen aan stevige en veilige teams door middel van teamcoaching
 • Sociale Veiligheid
  Werken aan Veiligheid en Vertrouwen in teams
 • Worken met DISC
  Team of individuele profielen voor inzicht en betere samenwerking
 • Zelforganisatie
  Aan de slag met Focus en Eigenaarschap
 • Coaching van management en medewerkers
  Wie ben je, wat wil je, hoe kom je daar

Lees verder voor meer informatie

 

‘Kwetsbaarheid gaat niet over winnen of verliezen.
Het gaat om de moed jezelf te laten zien ongeacht de uitkomst.’

Brene Brown
De kracht van Kwetsbaarheid, TED Talk door Brene Brown

Teamcoaching

Stevige en veilige teams met een open cultuur en transparante communicatie komen er niet vanzelf.
Het gaat om vertrouwen en veiligheid, de openheid om je mening te durven geven. Dat iedereen zich gehoord voelt en erkenning krijgt, dat je elkaar als vanzelfsprekend complimenten geeft en zaken teruggeeft waar je niet blij mee bent. Vaak hebben teams een blik van buiten nodig om te groeien en meer eigenaarschap vorm te geven. Teamcoaching is een manier om hiermee aan de slag te gaan.

Teamcoaching bestaat uit verschillende fasen: luisteren, onderzoeken en plan van aanpak.

1. Luisteren

 • Wat speelt er?
 • Wat zijn belangrijke waarden in het team?
 • Welk gedrag is gewenst en ongewenst?
 • Waar wil het team naartoe?
 • Wat is er al gedaan?

2. Onderzoeken

 • Wat is het speelveld?
 • Wat is de plek van de teamleden?
 • Hoe ziet de balans van geven en nemen eruit?
 • Welke dynamieken spelen er?
 • Wat mag er niet gezegd worden maar heeft grote invloed ?

3. Plan van aanpak

 • Wat zijn de kaders? Duidelijke taken verantwoordelijkheden
 • Hoe ziet het contact met management eruit?
 • Inhoud van werkzaamheden
 • Onderlinge samenwerking
 • Geven van feedback

Sociale Veiligheid in teams

Hoe krijg je teams waarin ieder teamlid zich gezien en gehoord voelt?
Hoe krijg je een veilige en open werkcultuur waarin medewerkers elkaar (durven) aanspreken en mensen een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor de teamsfeer?
Door haar ervaring als projectleider Sociale Veiligheid, als begeleider van groepsprocessen en het geven van workshops over dit onderwerp is Sjenet een ervaren adviseur die samen met u en uw team bouwt aan een veilige en prettige werkomgeving.

Veilige teams gaan over cultuur en structuur.
Duidelijke richtlijnen, formele documenten zoals een gedragscode en een loket waar medewerkers terecht kunnen als zij onveilige omstandigheden ervaren, vormen de basis van veilige teams
De cultuurkant vraagt vervolgens om gerichte aandacht en interventies om voor iedere medewerker een veilige werkomgeving te realiseren. Dit betekent onder meer dat managers zich veilig genoeg kunnen en voelen om het juiste gesprek te voeren en weten welke interventie op welk moment nodig is. Systemisch Gezien staat organisaties en managers hierbij bij door het geven van advies, workshops en/of coaching.

Lees verder voor WORKSHOPS

CRABET_DISC

Werken met DISC

Hoe bouw je aan teams waarin openheid, veiligheid en vertrouwen vanzelfsprekend zijn? Wij bouwen met u aan een open en veilige cultuur. We gebruiken onder andere  DISC Assessments om inzicht te krijgen in ieders persoonlijkheidsstijl  en wat dat betekent voor het samenwerken als team, communicatie en omgang met conflicten.  Daarnaast geeft de DISC een handvat om te zien waar ieders kracht ligt. Het werken met DISC doen we bij voorkeur in de ruimte wat een extra leerervaring met zich meebrengt

Lees verder voor TEAM WORKSHOPS

‘Sjenet wist snel het vertrouwen te winnen van alle medewerkers, zodat zij binnen korte tijd zaken die al langer sluimerden bespreekbaar wist te maken. Vervolgens gaf zij goede aanzetten om te komen tot echte oplossingen.’

Teun Copier, directeur Stichting Kerkelijk Geldbeheer

WORKSHOPS

DISC VOOR TEAMS

 • Introductie DISC
 • Wat zegt DISC over jezelf
 • Wat is het teamprofiel en wat zegt dat
 • Betere samenwerking met DISC

DISC VOOR MANAGERS

 • DISC in 30 minuten
 • Wat zegt DISC over jezelf
 • Hoe gebruik je DISC in je team
 • Een beter management team met DISC

WORKSHOP VEILIGE TEAMS

 • Hoe herken je onveiligheid?
 • Hoe bepaal je de juiste interventie?
 • Hoe voer je het gesprek?
 • Hoe voorkom je onveiligheid?

LEIDEN TEAM BIJEENKOMST

 • In overleg stellen we de inhoud vast
 • Combinatie van Teambuilding en inhoud
 • Interactief
 • Belangrijke zaken komen op tafel
Neem contact op voor meer informatie

BEZOEKADRES

Fokkerstraat 22
2811 ER Reeuwijk

MEER INFORMATIE

info@systemischgezien.nl

Over ons
Contact
Kennismakingsgesprek

CONTACT

© Systemisch Gezien 2023
Systemisch Gezien is onderdeel van Buro Van der Plas

Privacy Policy